ZSS
MGOK
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
DOROTA KAPLA
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 26 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Agnieszka Margielewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego
Agnieszka Michałowska
87 642 27 00, w. 25
7 agnieszka.michalowska@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac   Aleksandra Białous   87 642 27 00, w. 12   8   aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Dorota Kapla 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, kultury, kultury fizycznej i sportu, sekretariat Burmistrza Katarzyna Daroszkiewicz 87 642 27 00 9

gmina@lipsk.pl
katarzyna.daroszkiewicz@lipsk.pl

3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Bartoszewicz
87 642 27 00, w.17 11 teresa.bartoszewicz@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Magdalena Skokowska
87 642 27 00, w. 13 18 magdalena.skokowska@lipsk.pl
Inwestycje, Grunty, Ochrona Środowiska i Rozwój
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Stanowisko ds. ochrony środowiska, pozyskiwania środków, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Edyta Kopeć
87 642 27 00, w. 22 17 edyta.kopec@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych Mariusz Rokita
87 642 27 00, w. 23 17 mariusz.rokita@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego, gospodarowania mieniem Anna Bugieda 87 642 27 00, w. 22 17

anna.bugieda@lipsk.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Nieścier
87 642 27 01 - anna.niescier@lipsk.pl
Sprawy Obywatelskie
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, przeciwpożarowych Konrad Skokowski 87 642 27 00, w. 26 19 konrad.skokowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa, księgowania i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 27 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Informatyk Rafał Magiera 87 642 27 00, w. 27 4 rafal.magiera@lipsk.pl
6. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty  Anna Krzywicka   87 642 27 00, w. 21   1   anna.krzywicka@lipsk.pl
8. Stanowisko ds. ochrony danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kamila Masiejczyk
87 642 27 00
9 iodo@lipsk.pl
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Kowalczuk Edward Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Dadura Grzegorz
Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krzywicki Mirosław
Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Sobolewski Radosław
Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz wraz z przysiółkiem Sołojewszczyzna
6 Tarasewicz Andrzej
Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Żuk Kamila
Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Krysiuk Tadeusz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Krawczuk Tomasz
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1, 3, 5, 7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Szuler Lucyna
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
12 Masiejczyk Marianna Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Kosakowski Andrzej
Lipsk, ul.: Jaśminowa, Konwaliowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Augustowska, Batorego, Bronisława Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Olszewska Dorota
Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Mirosław Krzywicki
Przewodniczący
Wiesław Kuc
Przewodniczący
Radosław Sobolewski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Przewodniczący
Andrzej Kosakowski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
Grzegorz Dadura
Zastępca przewodniczącego
Tomasz Krawczuk
Zastępca przewodniczącego
Mirosław Krzywicki
Zastępca przewodniczącego
Radosław Sobolewski
Zastępca przewodniczącego
Marianna Masiejczyk
Aleksander Topolewski
Andrzej Kosakowski
Tomasz Krawczuk
Grzegorz Dadura
Aleksander Topolewski
Edward Kowalczuk
Andrzej Tarasiewicz
Wiesław Kuc
Marianna Masiejczyk
Dorota Olszewska
Lucyna Szuler
Kamila Żuk
Kamila Żuk
 Andrzej Tarasiewicz
Dorota Olszewska
  Lucyna Szuler  

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1.. Bartniki ------------ ------------
2.. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Talmon Andrzej, Sadowniczyk Alicja
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan  Bochonko Jan, Saczek Ryszard, Kieczeń Lech
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Bagienski Grzegorz, Bagieński Jan, Żuk Mariusz...
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rakus Janusz, Rusiecka Małgorzata
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Marcinkiewicz Adam, Marcinkiewicz Anna
7. Jałowo Tarasewicz Maciej Tarasewicz Maciej, Kuklicz Irena, Pietrewicz Renata
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Waszczuk Teresa, Wilczewska Izabela
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Roszkowski Michał, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Rafał Bułak, Danilczyk Jarosław, Danilczyk Robert
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Skokowski Dariusz, Toczyłowski Paweł
12. Kurianka Buraczyk Karolina Buraczyk Karolina, Zieziula Tadeusz, Buraczyk Leszek
13. Lichosielce ------------ ------------
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dadura Henryk, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Jan Filipowicz, Sztukowska Ewelina, Prolejko Agnieszka
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk

Masiejczyk Henryk, Baranowska Joanna, Masiejczyk Sylwia

17. Nowy Lipsk Jan Zwierowicz Jan Zwierowicz, Ryszard Matuszewski, Maria Olszewska
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Jan, Chilmonik Alicja, Popławska Alicja
19. Podwołkuszne Lisowska Zuzanna Lisowska Zuzanna, Waszczuk Józef, Waszczuk Władysław
20. Rakowicze Skolmowski Tomasz

Skolmowski Tomasz, Żukowski Adam, Snarska Renata

21. Rogożynek Chomiczewski Sławomir Chomiczewski Sławomir, Lićwinko Marcin, Szabałaj Henryk
22. Rygałówka Borodziuk Jan Borodziuk Jan, Bagieńska Alina, Bochonko Mariusz
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Grażyna, Kieczeń Bogusława
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Sobolewski Jan
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Krawczuk Andrzej, Dadura Józef
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Krzywicki Mariusz, Łostowski Henryk
27. Stary Rogożyn Borysewicz Zofia Borysewicz Zofia, Pietrewicz Antoni, Borysewicz Antoni Paweł
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Czebak Dorota
29. Wyżarne Makuła Stanisław Makuła Monika, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Jurgielewicz Adam, Wasilczyk Piotr
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

Nowa Remiza OSP Siółko
Przebudowa ulicy Saperów w Lipsku
Uroczystości w Jasionowie 2017
Naumowicze 2017
Biebrzańskie Sianokosy 2017
Turniej Wsi 2017
III Dożynki w Gminie Lipsk
Konkurs pięknego czytania 2017
 
 
 
 
 
 
kmb logo
10519
Naumowicze 2018
16 Lip 2019 09:50

Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipsk - niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie ewidencyjnym 0020 Siółko, [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
15 Lip 2019 12:18

Zarządzenie Nr 107/19 Burmistrza Lipska z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
10 Lip 2019 08:47

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 4 w Lipsku z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie listy kandydatów zgłoszonych na członków Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
09 Lip 2019 06:54

Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła wybory do Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej na dzień 28 lipca 2019 r. w godz. 8.00 - 18.00

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
08 Lip 2019 12:45

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
08 Lip 2019 12:43

Lipsk, dn. 8 lipca 2019 r.

 ZASTĘPCA KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE,
O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W M-GOPS [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
08 Lip 2019 06:58
Podpisanie umowy na „Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk”

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 08.07.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zdania pn. „Montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkańców Gminy Lipsk”

Kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne dl...Więcej...
08 Lip 2019 06:58
Podpisanie umowy na „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk”

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 08.07.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zdania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk”

Instalacje fotowoltaiczne na budynkach użytecznośc...Więcej...
05 Lip 2019 12:02

  Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański rozpoczyna przyjmowanie wniosków na wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Lip 2019 11:47

  Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
05 Lip 2019 07:31

Prosimy o składanie wypełnionych wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, powstałych w związku z suszą do dnia 12 lipca 2019r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipsku.

Załączniki:

załącznik [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
02 Lip 2019 09:31

Mieszkańcy Gminy Lipsk,

Urząd Miejski w Lipsku informuje, że od lipca bieżącego roku rozpoczną się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. [ ... ]

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
27 Cze 2019 09:09

Prosimy poszkodowanych rolników o składanie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipsku wypełnionych wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, w których zostały wyrządzone szkody przez [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
26 Cze 2019 10:54

  Wzorem lat uboegłych Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich kontynuuje inicjatywę jaką jest V edycja Konkursu pn. "Olimpiada Aktywności Wiejskiej". Z roku na rok przedsięwzięcie [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
25 Cze 2019 13:05

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń: wychowawczego, świadczenia szkolnego „Dobry Start”, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
25 Cze 2019 12:44
Świadczenie wychowawcze - „Rodzina 500+”. Nowe zasady od 1 lipca 2019 roku

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
19 Cze 2019 13:12

  Prosimy o składanie wniosków o oszacowanie szkód w wyniku suszy w uprawie truskawki do 25 czerwca 2019r.

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
19 Cze 2019 12:25
Zapraszamy na wystawę do Szepietowa

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na XXVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym, które odbędą się 29 – 30 czerwca 2019 roku. Podczas Wystawy [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Cze 2019 11:48

WYBORCO

Sprawdź, czy Twoje nazwisko zostało prawidłowo umieszczone w spisie osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w województwie podlaskim. Spisy [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
13 Cze 2019 14:25

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
13 Cze 2019 11:16

Zarządzenie Nr 92/19 Burmistrza Lipska z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pulicznego

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
11 Cze 2019 09:24

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Lipsk informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
11 Cze 2019 09:17

 w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipsk

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
11 Cze 2019 07:17

 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipsk

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
11 Cze 2019 07:17

 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
04 Cze 2019 12:14

Zarządzenie Nr 82/19 Burmistrza Lipska z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
04 Cze 2019 12:14

Zarządzenie Nr 83/19 Burmistrza Lipska z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły w Bartnikach.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
04 Cze 2019 12:14

Zarządzenie Nr 84/19 Burmistrza Lipska z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły w Rygałówce.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
28 Maj 2019 06:24

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniach 28–30 maja 2019 r., Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19 [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
27 Maj 2019 12:11

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, iż w związku z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu hasło przewodnie tegorocznej akcji ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
27 Maj 2019 11:36

Zaktualizowania lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa:

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Maj 2019 14:54

W związku z wyborami do Izb Rolniczych 28 lipca 2019 r. poszukujemy osób chętnych do uczestnictwa w pracach Komisji Okręgowej. Termin zgłaszania osób chętnych do 5 czerwca 2019 roku pod numerem tel. [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
16 Maj 2019 11:31
Zintegrowane badanie rolnicze dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej

Statystyka publiczna od wielu lat realizuje rolnicze badania ankietowe. W bieżącym roku na terenie województwa podlaskiego wykonywać je będą pracownicy oraz ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
15 Maj 2019 10:12
Rolniku... ratuj pszczoły!

Najważniejsze! Opryski wykonuj wieczorem, wwówczas najbardziej toksyczne substancje zdążą się rozłożyć. Jeżeli zrobisz to rano, wówczas szczyt ich działania przypadnie na największą aktywność [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
13 Maj 2019 12:37

Burmistrz Lipska podaje do publicznej wiadomości wykaz nr GTK.6840.2.2019 nieruchomości nieazbudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
13 Maj 2019 11:26

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Augustowie przesyła ocenę sanitarną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z terenu miasta i gminy Lipsk

Ochrona ŚrodowiskaWięcej...
10 Maj 2019 12:05
Podniosła atmosfera przy obelisku Hubala

  Lipsk w dniu 8 maja stał się ważnym miejscem na mapie Województwa Podlaskiego. Tego dnia gościliśmy w naszym mieście przedstawicieli instytucji i służb mundurowych szczebla wojewódzkiego [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
09 Maj 2019 12:36
Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS odbywa się co roku w trzecią niedzielę maja. Po raz pierwszy Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS obchodzony był w San Francisco i Nowym [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Maj 2019 13:08
Narodowy Dzień Zwycięstwa

  Mieszkańcy Gminy Lipsk!
 8 maja 2019 roku o godzinie 12.00 w Lipsku odbędą się uroczystości związane z obchodami rocznicy zakończenia II Wojny Światowej – Narodowy Dzień Zwycięstwa [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Maj 2019 11:34

Szkoła Podstawowa w Rygałówce otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2 480 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami celem wzbogacenia biblioteki [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
26 Kwi 2019 08:07
Kastracja i sterylizacja psów oraz kotów właścicielskich dla mieszkańców Gminy Lipsk

Informujemy, że z początkiem maja 2019 roku ruszy program kastracji i sterylizacji psów oraz kotów właścicielskich dla mieszkańców Gminy Lipsk.

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej humanitarnej [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
25 Kwi 2019 12:16

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański ogłosiła nabór wniosków, w którym do rozdania jest blisko 1,5 mln zł. Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców z obszaru realizacji Lokalnej [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Kwi 2019 13:46

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2019 kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
23 Kwi 2019 10:43

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

W dniu: 24.04.2019 w SPZOZ ul. Rynek 7 w Lipsku
w godzinach od 12:00 do 14:00
odbędą się Badania Wzroku oraz [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
19 Kwi 2019 07:13

10 maja 2019r. (piątek), Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w LIpsku, ul. Rynek 23 - bezpłatna mammografia dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostanich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
11 Kwi 2019 10:34

Materiały do pobrania dotyczące nieodpłatenj pomocy prawnej:

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
10 Kwi 2019 12:59

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 270.) Burmistrz Lipska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
10 Kwi 2019 09:38
Kładka nad Biebrzą dostępna dla turystów

9 kwietnia br. Burmistrz Lipska Lech Łępicki wraz z dyrektorem Biebrzańskiego Parku Narodowego Andrzejem Grygorukiem oraz zaproszonymi gośćmi m.in. starostą sokólskim Piotrem Rećko, Burmistrzem [ ... ]

Ogłoszenia - Nasze sukcesyWięcej...
27 Mar 2019 11:31

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest
z programem rehabilitacji [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
mgok_budynek.JPG
Image
logo_tpl_2015_rgb.png
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji
luks_logo_big.png

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie
ko_dang.png

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158