ZSS
RODO - Klauzule informacyjne
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
DOROTA KAPLA
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 26 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Karolina Buraczyk
87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego
Agnieszka Margielewicz
87 642 27 00, w. 25
7 agnieszka.margielewicz@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac   Aleksandra Białous   87 642 27 00, w. 12   8   aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Dorota Kapla 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, kultury, kultury fizycznej i sportu, sekretariat Burmistrza Katarzyna Daroszkiewicz 87 642 27 00 9

gmina@lipsk.pl
katarzyna.daroszkiewicz@lipsk.pl

3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Bartoszewicz
87 642 27 00, w.17 11 teresa.bartoszewicz@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Barbara Makarewicz
87 642 27 00, w. 13 18 barbara.makarewicz@lipsk.pl
Inwestycje, Grunty, Ochrona Środowiska i Rozwój
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Stanowisko ds. ochrony środowiska, pozyskiwania środków, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Edyta Kopeć
87 642 27 00, w. 22 17 edyta.kopec@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych Mariusz Rokita
87 642 27 00, w. 23 17 mariusz.rokita@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego, gospodarowania mieniem Anna Bugieda 87 642 27 00, w. 22 17

anna.bugieda@lipsk.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Nieścier
87 642 27 01 - anna.niescier@lipsk.pl
Sprawy Obywatelskie
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, przeciwpożarowych Konrad Skokowski 87 642 27 00, w. 26 19 konrad.skokowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa, księgowania i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 27 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Informatyk Rafał Magiera 87 642 27 00, w. 27 4 rafal.magiera@lipsk.pl
6. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty  Anna Krzywicka   87 642 27 00, w. 21   1   anna.krzywicka@lipsk.pl
8. Stanowisko ds. ochrony danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kamila Masiejczyk
87 642 27 00
9 iodo@lipsk.pl
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Kowalczuk Edward Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Dadura Grzegorz
Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krzywicki Mirosław
Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Sobolewski Radosław
Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz wraz z przysiółkiem Sołojewszczyzna
6 Tarasewicz Andrzej
Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Żuk Kamila
Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Krysiuk Tadeusz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Krawczuk Tomasz
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1, 3, 5, 7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Szuler Lucyna
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
12 Masiejczyk Marianna Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Kosakowski Andrzej
Lipsk, ul.: Jaśminowa, Konwaliowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Augustowska, Batorego, Bronisława Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Olszewska Dorota
Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Mirosław Krzywicki
Przewodniczący
Wiesław Kuc
Przewodniczący
Radosław Sobolewski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Przewodniczący
Andrzej Kosakowski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
Grzegorz Dadura
Zastępca przewodniczącego
Tomasz Krawczuk
Zastępca przewodniczącego
Mirosław Krzywicki
Zastępca przewodniczącego
Radosław Sobolewski
Zastępca przewodniczącego
Marianna Masiejczyk
Aleksander Topolewski
Andrzej Kosakowski
Tomasz Krawczuk
Grzegorz Dadura
Aleksander Topolewski
Edward Kowalczuk
Andrzej Tarasiewicz
Wiesław Kuc
Marianna Masiejczyk
Dorota Olszewska
Lucyna Szuler
Kamila Żuk
Kamila Żuk
 Andrzej Tarasiewicz
Dorota Olszewska
  Lucyna Szuler  

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1.. Bartniki ------------ ------------
2.. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Talmon Andrzej, Sadowniczyk Alicja
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan  Bochonko Jan, Saczek Ryszard, Kieczeń Lech
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Bagienski Grzegorz, Bagieński Jan, Żuk Mariusz...
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rakus Janusz, Rusiecka Małgorzata
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Marcinkiewicz Adam, Marcinkiewicz Anna
7. Jałowo Tarasewicz Maciej Tarasewicz Maciej, Kuklicz Irena, Pietrewicz Renata
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Waszczuk Teresa, Wilczewska Izabela
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Roszkowski Michał, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Rafał Bułak, Danilczyk Jarosław, Danilczyk Robert
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Skokowski Dariusz, Toczyłowski Paweł
12. Kurianka Buraczyk Karolina Buraczyk Karolina, Zieziula Tadeusz, Buraczyk Leszek
13. Lichosielce ------------ ------------
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dadura Henryk, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Jan Filipowicz, Sztukowska Ewelina, Prolejko Agnieszka
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk

Masiejczyk Henryk, Baranowska Joanna, Masiejczyk Sylwia

17. Nowy Lipsk Jan Zwierowicz Jan Zwierowicz, Ryszard Matuszewski, Maria Olszewska
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Jan, Chilmonik Alicja, Popławska Alicja
19. Podwołkuszne Lisowska Zuzanna Lisowska Zuzanna, Waszczuk Józef, Waszczuk Władysław
20. Rakowicze Skolmowski Tomasz

Skolmowski Tomasz, Żukowski Adam, Snarska Renata

21. Rogożynek Chomiczewski Sławomir Chomiczewski Sławomir, Lićwinko Marcin, Szabałaj Henryk
22. Rygałówka Borodziuk Jan Borodziuk Jan, Bagieńska Alina, Bochonko Mariusz
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Grażyna, Kieczeń Bogusława
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Sobolewski Jan
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Krawczuk Andrzej, Dadura Józef
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Krzywicki Mariusz, Łostowski Henryk
27. Stary Rogożyn Borysewicz Zofia Borysewicz Zofia, Pietrewicz Antoni, Borysewicz Antoni Paweł
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Czebak Dorota
29. Wyżarne Makuła Stanisław Makuła Monika, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Jurgielewicz Adam, Wasilczyk Piotr
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

Nowa Remiza OSP Siółko
Przebudowa ulicy Saperów w Lipsku
Uroczystości w Jasionowie 2017
Naumowicze 2017
Biebrzańskie Sianokosy 2017
Turniej Wsi 2017
III Dożynki w Gminie Lipsk
Konkurs pięknego czytania 2017
 
 
 
 
 
 
kmb logo
10519
Naumowicze 2018
03 Kwi 2020 13:46
Informacja w związku z COVID-19

W związku z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19, który spowodował drastyczny spadek liczby pasażerów korzystających z usług przewozowych ...

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
02 Kwi 2020 15:15

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, w gminie Lipsk, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
02 Kwi 2020 11:27

Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 02 kwietnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia udostępnienia obszaru Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
01 Kwi 2020 11:30

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020Więcej...
27 Mar 2020 14:59

Ogłoszenie o wyborze ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
25 Mar 2020 07:50

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku informuje, że z powodu awarii sieci wodociągowej w dniu 27.03.2020 roku od godz. 1030 do około godz. 1400 planowana jest przerwa w dostawie wody dla mieszkańców [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
24 Mar 2020 14:49

Dnia 30 marca 2020 r. o godz. 9:00 odbędą się obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
20 Mar 2020 11:17

Zgodnie z zaleceniem Centrali NFZ z dnia 15.03.2020 r. dotyczącym zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrekcja Samodzielnego [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
20 Mar 2020 10:30
BIOM - informacja w sprawie koronawirusa

W związku z epidemią koronawirusa i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, Zarząd Spółki wprowadził poniższe działania w naszej firmie BIOM Sp. z o.o., aby do maksimum ograniczyć [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
20 Mar 2020 09:43
OBOWIĄZKOWA KWARANTANNA DLA OSÓB WRACAJĄCYCH DO POLSKI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że od niedzieli 15 marca na 10 dni granice naszego kraju zostały zamknięte dla cudzoziemców.

Wszyscy polscy obywatele znajdujący się [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
19 Mar 2020 13:53

 W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Lipsku zachęca do pomocy osobom starszym i samotnym, które na czas zagrożenia [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
17 Mar 2020 13:21

Zgodnie z zaleceniem Centrali NFZ z dnia 15.03.2020 r. dotyczącym zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrekcja Samodzielnego [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
16 Mar 2020 12:30

Uwaga! Od poniedziałku (16 marca 2020r.) wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Lipsku.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
16 Mar 2020 12:00

  Zarządzenie nr 33/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 marca 2020r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozwrykowych na terenie województwa podlaskiego

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
16 Mar 2020 10:36

  Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
13 Mar 2020 14:57

W trosce o bezpieczeństwo  pracowników i interesantów w okresie wzmożonych przypadków zachorowań i jednoczesnym zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 - Miejsko - Gminny Ośrodek [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
13 Mar 2020 13:57

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku informuje co następuje:

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
13 Mar 2020 10:24

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku informuje co następuje:

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
13 Mar 2020 08:35
Informacja dla osób powracających z krajów dotkniętych epiedemią

Informacja dla osób powracających z Chin, z północnych Włoch, Korei Południowej oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
12 Mar 2020 14:54

z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
11 Mar 2020 13:52

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
11 Mar 2020 12:14
DZIEŃ SOŁTYSA

  Z okazji Dnia Sołtysa w imieniu własnym, samorządu gminnego i mieszkańców Gminy Lipsk wszystkim Paniom i Panom Sołtysom składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Mar 2020 13:39
Koronawirus - informacje

  PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO CHOROBOM PRZENOSZONĄ DROGĄ KROPELKOWĄ W TYM NOWYM KORONAWIRUSEM COVID-19

  Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Mar 2020 13:22
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2020

Kasa ROlniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Główna nagroda w konkursie - ciągnik [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
05 Mar 2020 13:09
Społeczne badania ankietowe w 2020 r.

Statystyka publiczna od lat realizuje społeczne badania ankietowe. Na terenie województwa podlaskiego wykonują je ankieterzy Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Badania przeprowadzane są w wylosowanych [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
02 Mar 2020 12:47
Wycinka drzew a okres lęgowy ptaków

Burmistrz Lipska informuje, że okres lęgowy ptaków (1 marca – 15 października) to czas, w którym ptaki dobierają się w pary, składają jaja i wychowują młode. Jest to również okres specjalnej [ ... ]

Ogłoszenia - Ochrona ŚrodowiskaWięcej...
28 Lut 2020 13:22

  Drodzy Internauci. udostępniamy Wam w linku poniżej panoramę Lipska i okolic stworzoną w ramach projektu Interaktywna mapa "Skarby Górnej Biebrzy" realizowanego w ramach projektu grantowego [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
25 Lut 2020 12:09

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaski Oddział Regionalny zaprasza wszystkich rolników na szkolenie z zakresu przyznawania płatności w roku 2020 ze szczególnym uwzględnieniem [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
24 Lut 2020 11:36
Przeciwdziałanie gromadzenia się osób zakłócających spokój i porządek publiczny

W związku z realizowanym przez dzielnicowego Posterunku Policji w Lipsku asp. szt. Paweł Borodziuk działaniem priorytetowym, polegającym na przeciwdziałaniu gromadzenia się osób które zakłócają [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
20 Lut 2020 14:51

Zarządzenie Nr 183/20 Burmistrza Lipska z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
06 Lut 2020 14:49

Dnia 12 lutego 2020 r. o godz. 9:00 odbędą się obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
06 Lut 2020 14:20

w sprawie budowy 5 budowli piętrzących wodę tj. 4 zastawek i 1 progu, związanych z działaniami ochronnymi polegającymi na regulacji stanu wody na terenie kompleksu torfowiskowego, położonego na [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
03 Lut 2020 19:40

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że żywność w ramach programu POPŻ będzie wydawana przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w dniach: 26 i 27 lutego [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
31 Sty 2020 09:58

Petycja w sprawie mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokojenia żądań Interesantów - pod kątem płatności bezgotówkowych w Urzędzie

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
30 Sty 2020 15:00

Burmistrz Lipska informuje, że została złożona oferta na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie publiczne: "Pomoc społeczna, [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
30 Sty 2020 11:38

W związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wynikającej przede wszystkim z migracji dzikich ptaków niosących ze sobą zwiększone ryzyko wprowadzenia do [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
24 Sty 2020 14:22

  Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
22 Sty 2020 18:05
Bezpłatny kurs zawodowy

Chcesz się dokształcić w bezpłatnym kursie zawodowym? A może chcesz się nauczyć ratownictwa wodnego, tworzenia muzyki, uzyskać uprawnienia sternika, albo robienia filmików na YouTube lub innych [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
16 Sty 2020 11:11
Adopcja bezdomnych psów

Urząd Miejski w Lipsku zachęca do adopcji bezdomnych psów odłowionych z terenu Gminy Lipsk. Jeśli właśnie zastanawiasz się nad czworonożnym przyjacielem i nie jest Ci obojętny los porzuconych [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
07 Sty 2020 11:40
Skierowania do odbioru żywności

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od 13 stycznia 2020 r. będą wydawane skierowania do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
02 Sty 2020 09:48

W związku z obowiązkiem segregacji śmieci przez wszystkich mieszkańców, Urząd Miejski w Lipsku informuje o sposobie segregacji na poszczególne frakcje.

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
31 Gru 2019 14:42

Szanowni Państwo,

Burmistrz Lipska informuje, że w związku z kolejną „rewolucją” w odpadach Rada Miejska w Lipsku podjęła szereg uchwał w celu dostosowania systemu gospodarowania odpadami do [ ... ]

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
30 Gru 2019 19:15

Harmonogramy wywozów odpadów komunalnych na rok 2020: ODPADY SEGREGOWANE, ODPADY ZMIESZANE oraz ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ELEKTROZŁOM

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
30 Gru 2019 08:10

Ocena sanitarna wody w wodociągach: Skieblewo, Krasne, Lipsk

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
11 Gru 2019 12:49

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku prosi o kontakt osoby zainteresowane możliwością uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w 2020 roku, sprawujące [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
10 Gru 2019 11:57
Pierniki Bożonarodzeniowe z TPL

8 grudnia 2019 r. Towarzystwo Przyjaciół Lipska zorganizowało kolejne rodzinne pieczenie pierników. W tradycji wypiekania bożonarodzeniowych pierników jest coś niezwykłego. W czym tkwi ta niezwykłość? [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
09 Gru 2019 14:29

  Burmistrz Lipska, informuje, że Gmina Lipsk planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
09 Gru 2019 13:23

  Dnia 12 grudnia 2019 r.. o godz. 9:00 odbędą się obrady XI Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem obrad [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
mgok_budynek.JPG
Image
logo_tpl_2015_rgb.png
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji
luks_logo_big.png

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie
ko_dang.png

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Search

ogloszenie 4