Ułatwienia dostępu

PLANOWANIE PRZESTRZENNE, ROZWÓJ LOKALNY, INFORMATORY
OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r.>>pobierz
 • Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipsk na lata 2017 - 2020 z perspktywą do 2024 r. >>pobierz
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Lipsk >>pobierz
 • PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LIPSK NA LATA 2012 – 2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016 - 2019 >>pobierz
 • PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LIPSK NA LATA 2012 – 2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016 – 2019 >>pobierz
 • Program Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Lipsk do 2014 r. >>pobierz
 • Plan gospodarki odpadami na lata 2004 – 2014 r. – aktualizacja >>pobierz
 • Plan gospodarki odpadami na lata 2004 – 2014 r. >>pobierz
 • Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsk na lata 2007-2032 >>pobierz

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (NGO)

 • Program współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2016 >>pobierz
 • Uchwała Nr XXVI/212/13 Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na lata 2014 - 2016. >>pobierz

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

 • UCHWAŁA NR XIII/96/16 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipsk >>pobierz
  • ZAŁĄCZNIK Nr 1 - ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY LIPSK Tekst ujednolicony TOM I UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY LIPSK >>pobierz
  • ZAŁĄCZNIK Nr 2 - ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGASPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY LIPSK Tekst ujednolicony TOM II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY LIPSK >>pobierz
   • Załącznik nr 1 do II TOMU (mapa) >>pobierz
  • Załącznik Nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium >>pobierz
  • Uzasadnienie >>pobierz

ROZWÓJ LOKALNY

 • UCHWAŁA NR XIII/96/16 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipsk >>pobierz
 • Plan gospodarki niskoemisyjnej >>pobierz
 • Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lipsk do roku 2020 >>pobierz
 • Plan Odnowy Miejscowości Krasne na lata 2011 - 2018 >>pobierz
 • Plan Odnowy miejscowości Rygałówka na lata 2010 - 2017 >>pobierz
 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lipsk nad Biebrzą >>pobierz
 • Zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Lipsk - z dnia 3 maja 2005 r. >>pobierz
 • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipsk na lata 2005 – 2006 >>pobierz
 • Zmiany w planie rozwoju Miejscowości Lipsk >>pobierz
 • Plan Rozwoju Miejscowości Lipsk >>pobierz
 • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lipsk na lata 2008 – 2013 >>pobierz
 • Plan aglomeracji dla miejscowości Lipsk >>pobierz

ZABYTKI

 • Program Opieki nad Zabytkami Gminy Lipsk >>pobierz

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158