Wydawanie żywności w ramach programu POPŻ - 25 czerwca 2020 r.

Drukuj

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE,
ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA
przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych
25 CZERWCA 2020 r.
OD GODZ. 9:00 DO GODZ. 14:00
W LIPSKIM OŚRODKU LOKALNEJ AKTYWNOŚCI (DAWNA SZKOŁA ROLNICZA).

PROSZĘ ZACHOWAĆ NIEZBĘDNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI