Posiłki

Drukuj

Komu przysługuje pomoc?

Rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej i spełniająca przesłanki wynikające z uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020 może ubiegać się o pomoc w formie opłacenia posiłków, m.in. dla uczących się dzieci.

Dochód uprawniający do świadczeń.

Kryterium dochodowe obowiązujące przy tej pomocy wynosi 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.

  1. dla osoby samotnej 951 zł,
  2. dla rodziny - 771 zł na osobę w rodzinie