Ułatwienia dostępu

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Deklaracja dostępności

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

W związku z obowiązkiem, który nakłada na gminy art.3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391, z późn. zm.) Burmistrz Lipska informuje, że podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipsk zagospodarowują zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczone do składowania w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, Gmina Grajewo prowadzonym przez BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły.

http://biom-recykling.pl/

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych mieszkańcy gminy Lipsk mogą wystawiać przed posesję w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów.

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158