Regulamin organizacyjny - zmiany z 30 grudnia 2011 roku