OCHRONA ŚRODOWISKA

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuriance prowadzony jest przez  Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta.
Celem ośrodka jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin:

 • w potrzebach życia codziennego,
 • rozwoju osobistym,
 • rehabilitacji i codziennej opiece,
 • pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomocy psychologicznej,
 • pomocy w zatrudnianiu dla osób, które mogą pracować.

Uczestnicy Ośrodka posiadają również możliwość korzystania z innych form tj.

 • wyjazdy na wycieczki,
 • udział w konkursach,
 • uczestnictwo w zawodach sportowych,

oraz innych działań, których celem jest rozwój osobisty osób niepełnosprawnych i ich udział w życiu społecznym.

Uczestnikom zapewniony jest transport oraz codzienny ciepły posiłek.

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje codziennie i ma charakter stały.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance mogą zgłaszać się do:

 1. Środowiskowego Domu Samopomocy w Kuriance
  Kurianka 43, 16-315 Lipsk
  Krzysztof Anuszkiewicz – 601-373-641
 2. Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku
  ul. Kościelna 3, 16-315 Lipsk
  Te. 87/642-22-31

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158