Ankieta

 

w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Nr ……../2018 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia …………./2018  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Lipsk, po uzyskaniu opinii jednostek pomocniczych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz.487 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XIX/140/17 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipsk,

Burmistrz Lipska prosi o wyrażenie opinii  w formie ankiety internetowej w terminie 14 dni od daty umieszczenia ankiety na stronie Urzędu Miejskiego w Lipsku.

 

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organu prowadzącego konsultacje.

W załączeniu:

  1. Projekt uchwały
  2. Uzasadnienie
  3. Ankieta w wersji edytowalnej

 

  Odśwież Captcha  
 

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158